Күргәзмәләр

экспозицияләр (2)

2019 Кытай спорт шоу

экспозицияләр (4)

2019 Кытай спорт шоу

экспозицияләр (6)

2019 Chinafit

экспозицияләр (7)

2019 Chinafit

экспозицияләр (9)

2019 ФИБО

экспозицияләр (11)

2019 ФИБО